dscf8803.jpg

Ympäristötutkimuspalvelut

Ympäristöpalvelumme tarjoaa sertifioidun ympäristönäytteenoton ja akkreditoidun laboratoriotoiminnan lisäksi käyttöönne monipuolisesti eri alojen ympäristöasiantuntijoiden tutkimus- ja neuvontapalveluja. Toimintamme korkean laadun takaa Suomen laajimpiin kuuluva akkreditointi ja vertailu- ja pätevyyskoetoiminta, johon laboratoriomme ja asiantuntijamme osallistuvat säännöllisesti.

Teemme teollisuuslaitoksille, turvetuottajille sekä yhdyskunnille jätevesien kuormitus- ja vaikutustarkkailuja sekä niihin liittyen kalataloudellisia velvoitetarkkailuja. Muita kalatalouteen liittyvän tarjonnan painopistealueita ovat monipuoliset kalakantojen käyttöön ja hoitoon sekä kalavesien kunnostuksiin ja elinkeinokalatalouden kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää nykyisin vesistöjen tilan kartoitusta, luokittelua ja seurantaa biologisten tekijöiden avulla. Asiantuntemuksemme kattaa monipuolisesti ekologisen tilaluokittelun vaatiman biologisen näytteenoton ja analytiikan. Tutkimusmenetelmämme ja eliöryhmien laskentaohjeemme ovat ajanmukaisia ja asiantuntijamme ovat suorittaneet vaadittavat pätevyyskokeet.

Vesistöjen nuhraantuminen ja rehevöityminen ovat nykypäivän haasteita, jotka vaativat ympäristökuormituksen ja vesimuodostuman sietokyvyn selvittämistä, sekä usein koko valuma-alueen kattavan kunnostussuunnitelman laatimista. Meille on kertynyt vankka kokemus näiden selvitysten ja suunnitelmien laadinnasta.

Lakisääteiset ympäristöluvat, YVA -selvitykset ja näihin liittyvät luontokartoitukset ovat velvoitteita, joita ympäristöä kuormittavilta toimijoilta vaaditaan. Laadimme lukuisia eri toimialoihin liittyviä ympäristölupahakemuksia sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmia ja selostuksia (YVA). Asiantuntijamme kartoittavat kattavasti ympäristöluvan hakuprosessiin liittyvät kasvit, eläimet ja luontotyypit, sekä tekevät kaavoituksen tueksi tarvittavat maisemaselvitykset.

Tutustu tarkemmin valitsemalla sivu oheisesta valikosta.

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutKalatalousVesistötarkkailutVesistöjen biologiset tutkimuksetLuontokartoituksetYmpäristöluvat ja YVA:tVesistöjen kuormitusselvitykset ja kunnostusYmpäristönäytteenottoIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto