NabLabs_vesi2.jpg

Vesistöjen biologiset tutkimukset

Vesianalytiikka on vesistöjen tilaselvityksen peruselementti, jota tarpeen mukaan täydennetään erilaisilla biologisilla lisäselvityksillä. EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää nykyisin vesistöjen tilan kartoitusta, luokittelua ja seurantaa biologisten tekijöiden avulla. Asiantuntemuksemme kattaa monipuolisesti ekologisen tilaluokittelun vaatiman biologisen näytteenoton ja analytiikan. Tutkimusmenetelmämme ja eliöryhmien laskentaohjeemme ovat ajanmukaisia ja asiantuntijamme ovat suorittaneet vaadittavat pätevyyskokeet.

• kasviplankton, kvantitatiivinen laskenta ja lajintunnistus
• päällyslevästön piilevät
• raakaveden syanobakteerianalyysit
• vesikasvillisuuskartoitukset
• pohjaeläimet, syvänne-, rantavyöhyke- ja virtavesinäytteet
• sedimentin eliöjäänteet, piilevät ja surviaissääsket
• jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaan eliöstö

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutKalatalousVesistötarkkailutVesistöjen biologiset tutkimuksetLuontokartoituksetYmpäristöluvat ja YVA:tVesistöjen kuormitusselvitykset ja kunnostusYmpäristönäytteenottoIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto