Palvelemme nopeasti ja joustavasti

Työhygieeniset mittaukset

Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset

• Nanohiukkaset ja hiukkaskokojakauma
• Kaasu- ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet
• Melutasot ja melualtistus
• Työympäristön lämpö, kosteus ja valaistus
• Ilmanvaihdon toiminta
• Riskikartoitukset

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutPäästömittauksetIlmanlaadunmittaukset ja mallinnuksetHajututkimuksetMelumittauspalvelut ja mallinnuksetBioindikaattoritutkimuksetTyöhygieeniset mittauksetMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto