dscf8653.jpg

Päästömittaukset

Teollisuuden ja energiantuotannon savukaasut ja muut poistokaasut sisältävät yhdisteitä, jotka ilmakehään joutuessaan ovat usein tavalla tai toisella haitallisia ympäristölle tai ihmisen terveydelle. Päästömittauksessa selvitetään, millaisia yhdisteitä ilmakehään johdetaan laitosten erilaisissa kuormitustilanteissa.

Ilmapäästöjen mittausvelvoitteita ja tarkkailua kuvataan ympäristöviranomaisen myöntämissä ympäristöluvissa. Päästömittauksia valvotaan sekä jatkuvatoimisilla mittareilla että kertamittauksin. Suuria ja keskisuuria teollisuuslaitoksia koskeva IE -direktiivi määrää mm. ilmapäästöjen jatkuvatoimisesta seurannasta ja seurannan laadunvarmennuksesta. Laadunvarmennus käsittää vertailumittaukset ja standardin SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST- tarkastelut. Teemme mittaukset akkreditoidulla menetelmillä ja lisäksi akkreditointi käsittää standardin SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST- laskennat.

Ilmapäästöjä mitataan laitoksilla myös kiinteästi asennetuilla jatkuvatoimisilla mittareilla. Näiden mittareiden lupaehtojen ja lainsäädännön mukainen laadunvarmennus kuuluu myös palveluvalikoimaamme. Toimitamme kattaa myös mittalaitteiden lineaarisuuden, kalibroinnin, häiriövasteen sekä NO2 konverttien tarkistuksen.

Kaasumaisten ja kiinteiden päästömittausten ohella hoidamme tarvittaessa myös supermyrkkyjen ja raskasmetallipäästöjen määritykset. Meille ovat tuttuja monenkokoiset ja tyyppiset laitokset energiantuotannossa ja eri teollisuudenaloilla.

Ilmanpäästömittauspalveluihimme kuuluvat mm.
- Jatkuvatoimisten mittalaitteiden laadunvarmennusmittaukset
- Polttolaitosten ilmapäästömittaukset
- Jätteenpolton ilmapäästömittaukset
- Koeajo- ja prosessimittaukset
- Selluteollisuuden ilmapäästö-, laadunvarmennus- ja koemittaukset
- Kaivos- ja metalliteollisuuden ilmapäästömittaukset
- Kattilalaitosten takuukoemittaukset

 

 

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutPäästömittauksetIlmanlaadunmittaukset ja mallinnuksetHajututkimuksetMelumittauspalvelut ja mallinnuksetBioindikaattoritutkimuksetMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto