NabLabs_laboratorio11.jpg

Orgaaninen analytiikka

Orgaanisessa analytiikassa tutkitaan ihmisille ja eliöille haitallisia yhdisteitä, jotka ihmisen toiminnan seurauksena ovat joutuneet tai vaarassa joutua ympäristöön. Tutuimpia näistä, usein ympäristömyrkyiksikin kutsutuista aineista ovat PCB eli polyklooratut bifenyylit ja muut klooratut hiilivedyt, kuten dioksiinit ja furaanit. Muita analyysejä ovat PAH -yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt), kloorifenolit, liuottimet, öljyt sekä torjunta-aineet. EU:n vesipuitedirektiivi asettaa tarkkailu– ja seurantavelvoitteita useille orgaanisille yhdisteille vesinäytteistä. Veden ohella muita tutkittavia näytteitä ovat esimerkiksi erilaiset jätteet, kierrätysmateriaalit, maat, sedimentit sekä biologiset näytteet. Laboratorion analyysilaitteistoja ovat kaasu- ja nestekromatografit sekä näytteiden esikäsittelyssä mm. uuttolaitteistot.

YmpäristölaboratorioVesianalytiikkaAlkuaineanalytiikkaOrgaaninen analytiikkaMikrobiologinen analytiikkaYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto