img_1902edit.jpg

Melumittauspalvelut ja mallinnukset

Selvitämme melua mallinnuksilla ja mittauksilla ympäristössä, työpaikoilla ja sisätiloissa. Teemme myös melun leviämismallinnuksia teollisuuden, väylien ja kaavoituksen suunnitteluun. Melu on usein ympäristö- ja työympäristöhaitta, joten mittausten ja mallinnusten kautta meluhaittojen hallinta ja vähentäminen toimintaympäristössä on mahdollista.

Melumittaukset ja mallinnukset

• Ympäristömelumittaukset
• Melupäästömittaukset
• Melumallinnukset
• Pitkäaikais- ja yhteismeluseurannat
• Online-meluseuranta
• Työympäristön melumittaukset
• Sisätilat ja ääneneristävyys
• Meluntorjunnan toimenpideohjelmat
• Meluntorjunnan suunnittelu

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutPäästömittauksetIlmanlaadunmittaukset ja mallinnuksetHajututkimuksetMelumittauspalvelut ja mallinnuksetBioindikaattoritutkimuksetMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto