NabLabs_luonto.jpg

Luontokartoitukset

Lakisääteiset ympäristöluvat, YVA -selvitykset ja näihin liittyvät luontokartoitukset ovat velvoitteita, joita ympäristöä kuormittavilta toimijoilta vaaditaan. Asiantuntijamme kartoittavat kattavasti ympäristöluvan hakuprosessiin liittyvät kasvit, eläimet ja luontotyypit, sekä tekevät kaavoituksen tueksi tarvittavat maisemaselvitykset.

• Kasvillisuuskartoitukset
        vesikasvillisuus
        suokasvillisuus
        maa-alueiden kasvillisuus
• Luontotyyppikartoitukset
• Linnustokartoitukset
• Direktiivilajiselvitykset
• Maisemaselvitykset
• Natura-arvioinnit
• Bioindikaattoritutkimukset

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutKalatalousVesistötarkkailutVesistöjen biologiset tutkimuksetLuontokartoituksetYmpäristöluvat ja YVA:tVesistöjen kuormitusselvitykset ja kunnostusYmpäristönäytteenottoIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto