nablabs_laboratorio2.jpg

Kemiallinen analytiikka

Uuteaine- ja hiilihydraattianalytiikka

Puusta peräisin olevat, eri massanvalmistusprosessien läpi paperinvalmistukseen kulkevat uuteaineet käsittävät useita erillisiä yhdisteitä ja yhdisteryhmiä. Eri prosessivirtojen uuteaineanalyyseillä määritetään tapauksesta riippuen yhdiste tai yhdisteryhmäkohtaisesti potentiaalisten haitta-aineiden pitoisuudet ja koostumukset. Uuteaineanalytiikkaa voidaan käyttää myös selluntuotannon oheistuotteiden määrän ja laadun mittaamiseen sekä talteenoton tehostamiseen.
Hiilihydraatti-analytiikassa eli selluloosa-analyysissä pystymme määrittämään puunperäiset hiilihydraatit sekä hemiselluloosat ja pektiinit paperivalmistuksen massa-, paperi- ja vesinäytteistä.

Saostuma- ja ongelmaratkaisuanalytiikka, tuntemattomien yhdisteiden identifiointi

Mikroskopia ja FTIR-analytiikka muodostavat saostuma-analytiikassa konseptin, jonka yhteiskäytöllä voidaan selvittää monia vaativiakin ongelmia. Tuotantoprosessin mikrobiologisen ja kemiallisen tilan kartoitukset yhdistettynä saostuma-analytiikkaan tuottavat kokonaisvaltaista tietoa saostumien muodostumista aiheuttavista tekijöistä ja mahdollistavat saostumaongelmien hallinnan tehokkaasti.

Paperiprosessien hallinta

Paperinvalmistusprosessin kemiallisen tilan vaikutus niin ajettavuuteen ja tuotantotehokkuuteen kuin lopputuotteen laatuunkin nousee monilla paperilajeilla yhä tärkeämpään asemaan. Tarjontamme kattaa useita analyyseja massan- ja paperinvalmistuksen kemian mittaamiseen ja seurantaan.

Analysoimme prosesseissa käytettäviä komponentteja, kuten puun ja massan ominaisuuksia, täyteaineita ja paperikemikaaleja. Paperin ja kartongin kemiallinen analytiikka kattaa mm. uuteaineet, hiilihydraatit, hydrofobiliimat (AKD, ASA) ja lateksit.

Muu massan ja paperin kemiallinen analytiikka

Mikrobiologisesta tilanteesta saadaan luotettavaa tietoa maljaviljelyihin perustuvalla analytiikalla. Menetelmävalikoimamme kattaa sekä prosessi- että paperi/kartonkinäytteiden analysoinnin. Myös prosessin mikrobiologisen tilan kartoitukset kuuluvat palvelutarjontaamme. Lisäksi pystymme myös suorittamaan käytettyjen biosidien (CIT, MIT, BIT, glutaraldehydi bronopoli) määrityksiä sekä vesistä että lopputuotteista. Metallimääritykset onnistuvat niin massoista, papereista, vesistä kuin hakkeistakin ICP-OES-laitteistolla.

Lipeät, mäntyöljy, lauhteet

Määritämme myös puun, massojen, lipeiden, suodosten sekä mäntyöljyjen ominaisuuksia. Analyysivalikoimamme tarjoaa myös lopputuotteen lähtökohdasta katsottuna sideaineiden, täyteaineiden ja muiden erikoiskemikaalien analysointia.

 

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutPaperin ja massojen fysikaaliset ominaisuudetKemiallinen analytiikkaKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto