NabLabs_jarvi2.jpg

Kalatalous

Kalatalous

Osaamisemme kattaa kalataloudellisten velvoitetarkkailujen koko kirjon aina tarkkailuohjelmien laadinnasta tulosten raportointiin saakka. Kalataloustarkkailujen näytteenotossa noudatamme viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien rinnalla voimassa olevia standardeja tai niiden kansallisia muunnoksia. Velvoitetarkkailujen lisäksi tarjoamme monipuolisia kalakantojen käyttöön ja hoitoon sekä kalavesien kunnostuksiin ja elinkeinokalatalouden kehittämiseen liittyviä palveluja. Meillä on hyvät valmiudet toimia koko maan alueella suurjärviä ja rannikkoalueita myöten. Palveluidemme painopistealueita ovat:

Kalataloudellinen velvoitetarkkailu

• Verkkokoekalastus
• Sähkökoekalastus
• Koeravustus
• Kalastustiedustelu
• Kalastuskirjanpito
• Havaskokeet
• Kalojen ikä ja kasvu
• Kalaston kaikuluotaus
• Poikastutkimus ja mädinhaudontakoe
• Raskasmetallit (mm. elohopea) ja haitta-aineet
• Aistinvarainen arviointi
• Kalataloudellinen tarkkailuohjelma -laadinta ja lausunnot

Ympäristövaikutusten arviointi

• Lähtötilanteen määrittely
• Kirjallisuusselvitykset
• Vaikutusarviot, mallinnus
• Ennakkotarkkailut ja erillisselvitykset

Kalojen liikkeet ja vaellukset

• Telemetria
• VAKI Riverwatcher kalatielaskuri

Vesistöjen käyttö, hoito ja kunnostus

• Kalakantojen käyttö ja hoito (erit. vaelluskalat ja harjus)
• Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
• Istutusten tuloksellisuus (alitsariini, carlin, t-ankkuri)
• Järvien ja virtavesien kunnostus -suunnittelu ja koordinointi
• Hoitokalastus -suunnittelu ja toteutuksen koordinointi

Elinkeinokalatalous

• Sisävesialueen ammattikalastuksen kehittäminen
• Vesiviljelyyn liittyvät tutkimukset ja selvitykset

 

Kalatutkimuksemme mediassa

 

• Artikkeli biotuotetehtaan vaikutusten tutkimisesta taimenten vaelluksiin Kuhnamolla: Kalojen kuuntelijat tutkivat taimenia Keskisuomalainen 31.5.2016. Löydät artikkelin kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä (Keskisuomalaisen verkkoartikkelit):

Kalojen kuuntelijat tutkivat taimenia

• Artikkeli telemetriatutkimuksesta: Kuhnamon kuuntelijat Sisä-Suomen Lehti 31.5.2016. Löydät artikkelin kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

Kuhnamon kuuntelijat


Kuvia

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutKalatalousVesistötarkkailutVesistöjen biologiset tutkimuksetLuontokartoituksetYmpäristöluvat ja YVA:tVesistöjen kuormitusselvitykset ja kunnostusYmpäristönäytteenottoIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto