NabLabs_jarvi2.jpg

Kalatalous

Kalatalous

Osaamisemme kattaa kalataloudellisten velvoitetarkkailujen koko kirjon aina tarkkailuohjelmien laadinnasta tulosten raportointiin saakka. Kalataloustarkkailujen näytteenotossa noudatamme viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien rinnalla voimassa olevia standardeja tai niiden kansallisia muunnoksia. Velvoitetarkkailujen lisäksi tarjoamme monipuolisia kalakantojen käyttöön ja hoitoon sekä kalavesien kunnostuksiin ja elinkeinokalatalouden kehittämiseen liittyviä palveluja. Meillä on hyvät valmiudet toimia koko maan alueella suurjärviä ja rannikkoalueita myöten. Palveluidemme painopistealueita ovat:

Kalataloudellinen velvoitetarkkailu


• Verkkokoekalastus
• Sähkökoekalastus
• Koeravustus
• Kalastustiedustelu ja haastattelut
• Kalastuskirjanpito
• Havaskokeet
• Kalojen iän ja kasvun määrittäminen
• Kalaston kaikuluotaus
• Poikastutkimus ja mädinhaudontakokeet
• Raskasmetallit (mm. elohopea) ja haitta-aineet
• Aistinvarainen arviointi (maku- ja hajutestit alihankintana)
• Kalataloudellinen tarkkailuohjelma -laadinta ja lausunnot


Kalakantojen käytön ja hoidon suunnittelu


• Kalakantojen hoitosuunnitelma
• Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
• Kalakantojen arviointi
• Istutusten tuloksellisuuden seuranta (alitsariini, carlin, t-ankkuri)


Vesistöjen kunnostus


• Järvien ja jokien kunnostusten suunnittelu
• Hoitokalastusten (Tehokalastus, ravintoketjukunnostus, biomanipulaatio) suunnittelu


Elinkeinokalatalous


• Sisävesialueen ammattikalastuksen kehittäminen
• Vesiviljelyyn liittyvät tutkimukset ja selvitykset
• Kalastusmatkailun kehittämiseen liittyvät selvitykset

 

Kalatutkimuksemme mediassa

 

• Artikkeli biotuotetehtaan vaikutusten tutkimisesta taimenten vaelluksiin Kuhnamolla: Kalojen kuuntelijat tutkivat taimenia Keskisuomalainen 31.5.2016. Löydät artikkelin kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä (Keskisuomalaisen verkkoartikkelit):

Kalojen kuuntelijat tutkivat taimenia

• Artikkeli telemetriatutkimuksesta: Kuhnamon kuuntelijat Sisä-Suomen Lehti 31.5.2016. Löydät artikkelin kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

Kuhnamon kuuntelijat


Kuvia

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutKalatalousVesistötarkkailutVesistöjen biologiset tutkimuksetLuontokartoituksetYmpäristöluvat ja YVA:tVesistöjen kuormitusselvitykset ja kunnostusYmpäristönäytteenottoIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto