img_1902edit.jpg

Ilmatutkimuspalvelut

Tuotamme kaikki teollisuudessa tarvittavat ilmapäästömittaukset ammattitaidolla ja Suomen laajimpiin kuuluvalla akkreditoinnilla. Ajantasainen pätevyysalue löytyy FINAS:n verkkopalvelusta www.finas.fi. Akkreditointitunnuksemme on T111. Asiakkaitamme ovat lukuisia prosessiteollisuuden, kemianteollisuuden paperi- ja selluteollisuuden ja energiateollisuuden tuotantolaitoksia.

Teollisuuden ilmapäästöjen mittauksilla voidaan selvittää esim. tuotantoprosessien tai puhdistuslaitteiden suorituskykyä, kehittää prosessien toimintaa, todeta takuuarvojen saavuttaminen tai seurantavelvoitteen täyttyminen. Mittaukset suoritetaan paikan päällä joko jatkuvatoimisilla analysaattoreilla tai jaksottaisina näytteenottoina

Tarjoamme mallinnuspalveluja ilmanpäästöjen leviämisen simulointiin. Lisäksi selvitämme melua mallinnuksilla ja mittauksilla ympäristössä, työpaikoilla ja sisätiloissa. Teemme myös melun leviämismallinnuksia teollisuuden, väylien ja kaavoituksen suunnitteluun.

Ilmatutkimuksilla selvitetään epäpuhtauspäästöjä, niiden leviämistä ja vaikutuksia. Tutkimusmenetelmät perustuvat kemiallis-fysikaalisiin analyysimenetelmiin, biologisiin ja laskennallisiin menetelmiin sekä aistinvaraisiin mittauksiin.

Tutustu tarkemmin Ilmatutkimuspalveluihin valitsemalla sivu oheisesta valikosta.

Ilmatutkimuspalvelut

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutPäästömittauksetIlmanlaadunmittaukset ja mallinnuksetHajututkimuksetMelumittauspalvelut ja mallinnuksetBioindikaattoritutkimuksetMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto