kuv201308141108edit.jpg

Ilmanlaadunmittaukset ja mallinnukset

Ilmanlaadunmittaukset ja mallinnukset

• Mittaukset kokonaispalveluna: seuranta, laadunvarmistus,
kalibrointi, raportointi
• Jatkuvatoimiset/online-mittaukset: kokonaisleijuma (TSP), hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2.5, PM1) hiukkaskokojakauma (PM0.3-10), typen oksidit (NOX), rikkidioksidi (SO2), pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS)
• Näytettä ottavat menetelmät: alkuaineet ja orgaaniset yhdisteet
• Laskeuma, analyysit laskeumasta
• Leviämismallit: hiukkaset, hajapöly, kaasut, hajut

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutPäästömittauksetIlmanlaadunmittaukset ja mallinnuksetHajututkimuksetMelumittauspalvelut ja mallinnuksetBioindikaattoritutkimuksetMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto