dsc_5320.jpg

Erikoisanalytiikka

Käytämme standardimenetelmiä sekä omia kehitettyjä menetelmiä, ja meillä on hyvät valmiudet ottaa käyttöön myös muita menetelmiä. Lisäksi tuotamme palveluita asiakkaidemme räätälöidyillä menetelmillä. Kattavalla ja luotettavalla laitteistollamme voimme laaja-alaisesti tutkia erilaisten näytetyyppien koostumusta, ominaisuuksia ja rakennetta.

Saostuma- ja ongelmaratkaisuanalytiikassa pyrimme tunnistamaan näytteessä olevat yhdisteet, jotka ovat olennaisia saostuman tai ongelman aiheuttajana ja muodostumisessa käyttäen mm. FTIR -spektroskopiaa ja mikroskopiaa. Näytteen koostumuksesta luodaan kuva hyödyntäen Nab Labsin laajoja spektrikirjastoja esimerkiksi kemian-, prosessi- ja paperiteollisuuden yhdisteistä ja kemikaaleista. Käytettävät analyysimenetelmät päätetään näytteen koostumuksen, ominaisuuksien ja analyysin tavoitteen perusteella.

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutTeollisuusnäytteiden koostumusanalytiikkaAlkuaineanalytiikka ja fysikaaliset ominaisuudetErikoisanalytiikkaPalveluverkosto