nablabs_bioindikaattori.jpg

Bioindikaattoritutkimukset

Bioindikaattoritutkimukset

• Indikaattoreina runkojäkälät, neulaset, sammalet ja puuston kunto
• Eliöihin kertyvät yhdisteet, fysiologiset vasteet, pysyvät isotoopit
• Maakunnalliset bioindikaattoritutkimukset
• Yksittäisten teollisuuslaitosten bioindikaattoritutkimukset
• Sammalpallotutkimukset

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutPäästömittauksetIlmanlaadunmittaukset ja mallinnuksetHajututkimuksetMelumittauspalvelut ja mallinnuksetBioindikaattoritutkimuksetMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutPalveluverkosto