dsc_5320.jpg

Alkuaineanalytiikka ja fysikaaliset ominaisuudet

Alkuaineanalytiikka ja fysikaaliset ominaisuudet

Meillä on kattavat menetelmät eri alkuaineiden määrittämiseen esimerkiksi orgaanisesta matriisista tai kiinteistä näytteistä. Tyypillisesti alkuaineanalytiikan tarpeet kohdistuvat lopputuotteiden alkuainejakaumaan. Kiinteistä näytteistä voidaan määrittää tarpeen mukaan joko kokonaispitoisuudet tai liukenevien aineiden pitoisuudet. Alkuaineiden määrityksessä käytettäviä analyysitekniikoita ovat esimerkiksi Antek -rikkianalysaattori, ICP-OES, ICP-MS, AAS, AFS, ionikromatografia, CHN -analysaattori ja CS500-analysaattori. Tuotamme myös kaasumaisten näytteiden GC -analytiikkaa ICP-OES, ICP-MS, AAS. ja ionikromatografia.

 

Termoanalyysit

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria on termoanalyyttinen menetelmä, jossa mitataan näytteen ja referenssin lämpötilan kasvattamiseksi vaadittavan lämpömäärän muutosta lämpötilan funktiona. DSC:n avulla voidaan tutkia muun muassa näytteen lasittumislämpötila, sulamislämpötila, sulamisentalpia, kiteytymispiste, faasimuutoksia, aineen siirtymätilojen entalpiat sekä puhtaus.

Termogravimetrinen analyysi, TGA soveltuu esimerkiksi tuhkamäärityksiin hyvin pienistä näytemääristä (5-10 mg) sekä massahäviöseurantaan ja näytteen hajoamiskäyttäytymisen seurantaan.

Lisäksi teemme pehmenemispiste (Ball & Ring) määrityksiä sekä leimahduspistemäärityksiä (nestemäiset näytteet).

 

YmpäristölaboratorioYmpäristötutkimuspalvelutIlmatutkimuspalvelutMetsäteollisuuspalvelutKemianteollisuuden palvelutTeollisuusnäytteiden koostumusanalytiikkaAlkuaineanalytiikka ja fysikaaliset ominaisuudetErikoisanalytiikkaPalveluverkosto